Tarafsızlık Beyanımız

Tarafsızlık Beyanımız

BFG Teknolojik Araştırma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi;

Hizmet kapsamındaki muayene hizmetleri  ile ilgili olarak, hizmet verir. BFG Teknolojik Araştırma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi çalışanları, kararlarını veririken bir Muayene Kuruluşu olarak ilgili tüm taraflara, eşit mesafede bağımsız ve tarafsız davranır ve muayene kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyet ile iştigal etmezler. BFG Teknolojik Araştırma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi çalışanlarının ücretleri, gerçekleştirilen muayene hizmetlerinden alınan ücretlerden ve bunların sonuçlarından bağımsızdır.

BFG Teknolojik Araştırma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu hizmetleri verirken yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, arkadaş, meslektaş tanıdık, büyükfirma, küçük firma ve hemşehicilik ayrımı yapmaksızın hizmet almak  isteyen her türlü kurum ve kuruluşa, tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa sürede raporlandırmayı beyan ve taahhüt eder.